מועצת העיר החליטה פה אחד: הולכים לוועדה הגאוגרפית להרחבת גבולות העיר

מועצת העיר החליטה לפעול להרחבת הגבולות המוניציפליים של קריית שמונה ולייצר חלוקה צודקת של הכנסות.

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 20/01/2019 09:19

מועצת העיר

בישיבת מועצת העיר הראשונה לשנת 2019, שנערכה אמש באולם המליאה בבניין העירייה ואשר הועברה בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה, הצביעו חברי המועצה פה אחד להצעתו של ראש העיר לפנות למנכ"ל משרד הפנים על מנת שיתקן את כתב המינוי של הוועדה הגאוגרפית גליל עליון ועמקים (בעבר נקראה הוועדה לחקר גבולות), כך שוועדה זו תוכל לדון גם בשינוי גבולותיה המוניציפאליים של קריית שמונה וגם בחלוקת הכנסות צודקת מול המועצות הגובלות בה.

סוגיה זו נדונה לאחרונה גם בפגישה שקיימו ראש העיר אביחי שטרן וסגניו עם שר הפנים בלשכתו בירושלים, והחלטת מועצת העיר היא בהמשך לפגישה זו.

ראש העיר אביחי שטרן: "כזכור במשך תקופה ארוכה, עוד לפני כניסתי לתפקיד הצהרתי שאני מתכוון לשנות את המציאות הכלכלית בעיר, על ידי הגדלת הכנסות מתיקון העיוות ההיסטורי והרחבת גבולותיה המוניציפאליים של העיר. אני שמח שמועצת העיר הביאה פה אחד תמיכה בהחלטה זו וכעת הכדור עובר למשרד הפנים. שינוי גבולותיה של העיר הוא חשוב ביותר להתפתחותה של העיר וליצירת איתנות כלכלית הן לרשות והן לעיר".

סגן ומ"מ ראש העיר אופיר יחזקאלי: "קריית שמונה צריכה לממש את ייעודה ההיסטורי ולהוות עיר מחוז חזקה ואיתנה באצבע הגליל. הרחבת הגבולות המוניציפאליים של העיר וחלוקת הכנסות הוגנת היא אבן דרך משמעותית להשגת יעד זה. חשוב להדגיש כי קריית שמונה חזקה זהו גם אינטרס אזורי כפי שהוצהר לא אחת על ידי ראשי הרשויות השכנות. אנו מאמינים בשיתוף פעולה אזורי ונמשיך לפעול יחד עם המועצות השכנות ליצירת פיתוח כלכלי אזורי, אך אין הדבר סותר את העובדה כי יש לתקן את המציאות הקיימת".

כאמור, מועצת העיר אישרה פה אחד את הצעתו של ראש העיר לפנות לוועדה הגאוגרפית כדי להניע את התהליך להרחבת שטחה המוניציפאלי של קריית שמונה.

עוד נושאים שנדונו ואושרו במועצת העיר: אישור הסכם העסקתו של מנכ"ל העירייה, תשלום פדיון חופשה ודמי הסתגלות לראש העיר היוצא וסגניו, מינוי מנכ"ל העירייה לשמש כמרכז ישיבות המועצה, האצלת סמכויות ראש העיר למנכ"ל כממונה על ענייני כוח האדם ומשמעת בעירייה ומוסמך להפעיל את סמכותו של ראש העיר בכל ענייני כוח אדם ומשמעת בהתאם לכל דין.

כמו כן, מונתה חברת המועצה חן אדלר לגיסימו כממונה על תחום הורות צעירה וקידום העצמה נשית, מונו דירקטורים לתאגידים העירוניים, אושרו תב"רים והחלטות וועדת הנחות.

לקראת סיום הישיבה התייחס ראש העיר למצב הקשה בו מצויה העמותה למען הקשיש ואמר כי למרות שהעירייה לא אחראית על ניהול העמותה, הוא מתכוון לפעול בצורה מהירה כדי לתת מענה ראוי וטוב לקשישי קריית שמונה. "הקשישים לא אשמים שהעמותה מתנהלת בצורה לא טובה ולא תקינה. למייסדי העיר שלנו מגיעים תנאים טובים יותר ושירות הרבה יותר טוב. אני יעשה הכל כדי להחזיר את החיוך למייסדי העיר. וותיקי העיר חשובים לי מאוד ואני מתחייב שבית המייסדים בקריית שמונה יפעל בעתיד בתנאים מכבדים וראויים יותר", אמר ראש העיר אביחי שטרן. "אנחנו בוחנים בימים אלה את האפשרות לסיים את ההתקשרות בין הסוכנות לעמותה המפעילה ולצאת למכרז על מנת שתיבחר חברה אחרת שתוכל להפעיל את המקום כראוי ולממש את התקציבים הרבים שמגיעים למקום".