"וביום הזה יכפר עליכם".....

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 27/09/2020 15:36

יום כיפור הוא יום מיוחד, שמעניק לכל אחד הזדמנות להתנקות מהחטאים ולהתחיל הכול מחדש. אבל יש דברים שאפילו יום כיפור לא יכול לתקן. אלוקים מצדו סולח על עבירות כמו חילול שבת ואכילת מאכלים לא כשרים; אבל על עבירות שבין אדם לחברו – כמו לשון הרע וגניבה – אלוקים לא סולח עד שמי שפגענו בו, ברכושו, בגופו או בנפשו, יסלח לנו.

כמו שאומר הפסוק על יום כיפור: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם" – כלומר, אלוקים מכפר ביום הזה רק על חטאים שהם 'בינינו לבינו', לא בינינו לבין זולתנו.

יותר מזה: אם מישהו יחזיק בלב כעס או טינה כלפי מישהו ביום כיפור, השטן יוכל לעמוד ולקטרג על עם ישראל, ולומר לאלוקים: ראה, בינם לבין עצמם הם לא מסוגלים לסלוח אחד לשני, אז גם אתה אל תסלח להם! אבל כשכולם מוחלים בלב שלם ומשלימים אחד עם השני באהבה, פיו של השטן נסתם והוא מוכרח להודות שבני ישראל זכים ונקיים מכל אשמה – ואז אלוקים בוודאי סולח על כל העבירות.

מסיבה זו, לפני יום כיפור, צריך לגשת לכל מי שפגענו בו, להתנצל ולבקש סליחה. רק כך נגיע ליום הקדוש נקיים ומוכנים לפתוח דף חדש.

מתוך תשובה לשאלה שענה הרב ישראל בלוי, חב"ד

צום קל