מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז חיצוני מנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים חיצוני 04/05/2021 16/05/2021
מכרז פנימי/חיצוני: עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת במנהל לשירותים חברתיים פנימי/חיצוני 04/05/2021 16/05/2021
מכרז פנימי / חיצוני: מדריך/ה למרכז לגיל הרך פנימי/חיצוני 04/05/2021 16/05/2021

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
רשימת יועצים למתן ייעוץ / ייצוג העירייה בתחומים משפטיים 17/11/2020
הגשת הצעות לאספקת טובין לעירייה פומבי 21/09/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

מבחן הצעות מחיר

מבחן הצעות מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרוטוקול ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח 13/01/2021

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר 03/02/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרוטוקול ועדת שלושה שיפוץ מבנים 22/10/2020
פרוטוקול ועדת שלושה שיפות גני ילדים 22/10/2020

עבור לארכיון המכרזים