מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 36/2020 למתן שירותי מיתוג ופרסום לעידוד עלייה לקריית שמונה פומבי 30/06/2020 09/07/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא לתמיכה במיזמים סביבתיים-קהילתיים 15/06/2020 15/07/2020
נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר 03/02/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
בקשה להקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה פומבי 25/06/2020 25/07/2020

עבור לארכיון המכרזים