מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 21/2020 להפעלת מוסדות חינוך על יסודיים בקריית שמונה - הוארך פומבי 24/03/2020 26/04/2020
מכרז פומבי 6/2020 למתן שירותי ניהול מדיה חברתית, מענה לפניות ציבור, קרייאטיב וגרפיקה פומבי 12/03/2020 23/04/2020
מכרז פומבי מס' 1/2020 מכרז לעריכת ביטוחי העירייה לשנת 2020 - הוארך פומבי 04/03/2020 20/04/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר 03/02/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרסום הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 21/01/2020 28/05/2020

עבור לארכיון המכרזים