מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
אב בית בחווה החקלאית 20/01/2022 06/02/2022
מכרז חיצוני - הארכת פרסום למשרת רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 19/01/2022 06/02/2022
מכרז חיצוני - למשרת מנהל/ת מחלקת הקדם יסודי חיצוני 19/01/2022 06/02/2022
דרושים/ות סייעים/ות מחליפים/ות לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ב 19/01/2022 06/02/2022

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קרית שמונה לשנת 2022 20/01/2022
מכרז מס' 3/2022: הזמנה לקבלת הצעות להשכרת מבנה של העירייה לצורך הפעלת מרפאה קהילתית ו/או מרפאה יועצת ו/או מכונים מקצועיים פומבי 20/01/2022 30/01/2022
מכרז פומבי מס' 22/2021 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת נייר פומבי 11/01/2022 30/01/2022
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קרית שמונה לשנת 2022 26/12/2021
מכרז פומבי מס' 36/2021 הזמנה לקבלת הצעות הכנת סקר טבע עירוני פומבי 22/12/2021 30/01/2022
מכרז פומבי מס' 36/2021 הזמנה לקבלת הצעות לעריכת סקר טבע עירוני בקריית שמונה פומבי 08/12/2021
מנהל יחדיה דיגיטלית חיצוני 04/10/2021
מכרז פומבי 17/2021 לניהול, הפעלה והצטיידות מוקד לרפואה דחופה לילה למתן שירותים רפואיים בקריית שמונה, בשיטת מיקור חוץ עבור עיריית קריית שמונה פומבי 14/06/2021 27/01/2022
רשימת יועצים למתן ייעוץ / ייצוג העירייה בתחומים משפטיים 17/11/2020
הגשת הצעות לאספקת טובין לעירייה פומבי 21/09/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

מבחן הצעות מחיר

מבחן הצעות מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח 05/08/2021
ועדת השלושה - בית כנסת קרית שמונה 05/08/2021
פרוטוקול ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח 13/01/2021

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם 06/12/2021
שוק עירוני תחרות תכנון אדריכלים-קול קורא 24/2021 פומבי 05/08/2021
נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר 03/02/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הודעה על העתקת שם הכיכר "השואה והגבורה" 05/08/2021
פרוטוקול ועדת שלושה שיפוץ מבנים 22/10/2020
פרוטוקול ועדת שלושה שיפות גני ילדים 22/10/2020

עבור לארכיון המכרזים