מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מדריך/ת מוגנות בעיר ללא אלימות חיצוני 13/03/2019 24/03/2019

עבור לארכיון המכרזים