מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת פרויקטים להתחדשות עירונית חיצוני 27/07/2021 08/08/2021
מכרז חיצוני למשרת מדריך/ת מוגנות הרשות לביטחון קהילתי חיצוני 27/07/2021 01/08/2021
מכרז חיצוני מנהל מצוינות STEM רשותי חיצוני 27/07/2021 08/08/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי במנהל לשירותים חברתיים 27/07/2021 08/08/2021
מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת מחלקת מידע, רישוי ופיקוח בוועדה המקומית לתו''ב חיצוני 08/07/2021 08/08/2021

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 17/2021 לניהול, הפעלה והצטיידות מוקד לרפואה דחופה לילה למתן שירותים רפואיים בקריית שמונה, בשיטת מיקור חוץ עבור עיריית קריית שמונה פומבי 14/06/2021 19/08/2021
רשימת יועצים למתן ייעוץ / ייצוג העירייה בתחומים משפטיים 17/11/2020
הגשת הצעות לאספקת טובין לעירייה פומבי 21/09/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

מבחן הצעות מחיר

מבחן הצעות מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרוטוקול ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח 13/01/2021

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר 03/02/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרוטוקול ועדת השלושה שיפוץ מעון יום ובית כנסת 06/07/2021 31/08/2021
פרוטוקול ועדת שלושה שיפוץ מבנים 22/10/2020
פרוטוקול ועדת שלושה שיפות גני ילדים 22/10/2020

עבור לארכיון המכרזים