מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פנימי- עו"ס לטיפול הילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה פנימי 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - החלפה לחל"ת- עו"ס מרכז תכניות "נושמים לרווחה" ומנהל מרכז עוצמה חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת נערות במצוקה וליחידה הטיפולית המשולבת להורים ומתבגרים חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול הנפגעי התמכרויות נוער ומבוגרים חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת באגף השירותים החברתיים חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת קהילה חיצוני 19/01/2020 26/01/2020

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 22/19 הארכה הפעלת מסגרת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מע"ש) פומבי 21/01/2020 06/02/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הודעה על כוונה להתקשרות ללא מכרז עם יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י פומבי 15/01/2020 30/01/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרסום הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 21/01/2020 28/05/2020

עבור לארכיון המכרזים