מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז חיצוני למשרת מדריך/ת מוגנות הרשות לביטחון קהילתי חיצוני 14/10/2021 31/10/2021

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 7/2021 - שירותי יעוץ משפטי לוועדה המקומית ולעירייה פומבי 14/10/2021 03/11/2021
מנהל יחדיה דיגיטלית חיצוני 04/10/2021
מכרז פומבי 17/2021 לניהול, הפעלה והצטיידות מוקד לרפואה דחופה לילה למתן שירותים רפואיים בקריית שמונה, בשיטת מיקור חוץ עבור עיריית קריית שמונה פומבי 14/06/2021 31/10/2021
מכרז פומבי מס' 18/2021 - להשכרת מבנה של העירייה לצורך הפעלת מכונים מקצועיים: מכון דימות, מכון גסטרו, מרפאת שד, חדר ניתוח לניתוחים בינוניים פומבי 14/06/2021 31/10/2021
רשימת יועצים למתן ייעוץ / ייצוג העירייה בתחומים משפטיים 17/11/2020
הגשת הצעות לאספקת טובין לעירייה פומבי 21/09/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

מבחן הצעות מחיר

מבחן הצעות מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח 05/08/2021
ועדת השלושה - בית כנסת קרית שמונה 05/08/2021
פרוטוקול ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח 13/01/2021

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
תחרות תכנון אדריכלים-קול קורא 24/2021 פומבי 05/08/2021
נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר 03/02/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הודעה על העתקת שם הכיכר "השואה והגבורה" 05/08/2021
פרוטוקול ועדת שלושה שיפוץ מבנים 22/10/2020
פרוטוקול ועדת שלושה שיפות גני ילדים 22/10/2020

מכרזי החברה הכלכלית

מכרזי החברה הכלכלית
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 27/2021 לתכנון מפורט לפי פרוגרמה משרד החינוך – בית ספר יסודי קורצ'אק 12 כיתות פומבי 04/10/2021 31/10/2021
מכרז פומבי 26/2021 לתכנון חיזוק מבני ציבור ופיקוח עליון בתי ספר מצודות ,המתמיד והאולפנית פומבי 03/10/2021 31/10/2021
מכרז פומבי 27/2021 לתכנון מפורט לפי פרוגרמה משרד החינוך – בית ספר יסודי קורצ'אק 12 כיתות - המכרז הוקפא פומבי 02/09/2021 26/10/2021

עבור לארכיון המכרזים