מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מפקח תכנון ובנייה חיצוני 11/07/2019 21/07/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 25/2019: שירותי יעוץ ארגוני פומבי 16/07/2019 04/08/2019

עבור לארכיון המכרזים