שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הזמנה להגשת בקשה להכלל בספר ספקים/קבלנים ונותני שירותים לשנת 2019 כללי חיצוני 17/01/2019
הקמת ספר ספקים - קבלנים כללי 16/01/2019 28/02/2019
החלטת התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות כללי 10/01/2019 24/01/2019
מכרז משותף 101/2018- הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק כללי 07/01/2019 24/01/2019

עבור לארכיון המכרזים