מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר 03/02/2020

הודעות

הודעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה הודעה לפי סעיף 149 לחוק תכנון והבנייה תשכ"ה-1965 21/05/2020 04/06/2020

עבור לארכיון המכרזים