מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז חיצוני: מפקח תכנון ובנייה (2 משרות) חיצוני 12/09/2019 22/09/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019
הקמת ספר ספקים - קבלנים בעיריית קרית שמונה לשנת 2020 15/09/2019 31/12/2019
מכרז 2019/26: בקרה תקציבית באגפי החינוך והרווחה פומבי 10/09/2019 02/10/2019
מכרז פומבי 22/2019 הפעלת מסגרת תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים (מע"ש) פומבי 15/08/2019 06/10/2019
מכרז פומבי 22/2019 הפעלת מסגרת תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים (מע"ש)- דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות פומבי 15/08/2019 06/10/2019

עבור לארכיון המכרזים