מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט ריהוט רחוב וסככות. מס' : מש / 2018 / 19 07/05/2019 21/05/2019

עבור לארכיון המכרזים