מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 22/2019 - הודעה על הקפאת הליכי מכרז 24/10/2019 24/11/2019
הזמנה להגשת בקשה להיכלל בספר ספקים / קבלנים ונותני שירותים בעיריית קריית שמונה לשנת 2020 19/09/2019
הקמת ספר ספקים - קבלנים בעיריית קרית שמונה לשנת 2020 15/09/2019 31/12/2019

עבור לארכיון המכרזים