מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז חיצוני- סגן/ית מהנדס עיר חיצוני 25/12/2019 12/01/2020
מכרז חיצוני החלפה לחל"ת – עו"ס מרכז תכניות "נושמים לרווחה" ומנהל מרכז עוצמה חיצוני 19/12/2019 29/12/2019
מכרז חיצוני- עו"ס לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה חיצוני 19/12/2019 29/12/2019
מכרז חיצוני- עו"ס לטיפול בהתעללות והזנחה אזרחים ותיקים חיצוני 19/12/2019 29/12/2019
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי התמכרויות נוער ומבוגרים חיצוני 14/11/2019 25/11/2019
מנהל/ת מחלקת צרכים מיוחדים - מכרז מתוקן חיצוני 28/10/2019 03/11/2019
מכרז פנימי/חיצוני למנהל/ת האגף לשירותים חברתיים 10/10/2019 22/10/2019
מנהל יחידת צרכים מיוחדים חיצוני 10/10/2019 22/10/2019
מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי חיצוני 10/10/2019 22/10/2019
מכרז חיצוני: מפקח תכנון ובנייה (2 משרות) חיצוני 12/09/2019 22/09/2019
מכרז פנימי / חיצוני למנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי 15/08/2019 25/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת באגף השירותים החברתיים 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי לתפקיד מוקדן רואה פנימי 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני אב בית בחווה החקלאית 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני מדריך/ת מוגנות בעיר ללא אלימות (2 משרות) 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת מידע, רישוי ופיקוח בוועדה המקומית לתו''ב 25/07/2019 04/08/2019
מפקח תכנון ובנייה חיצוני 11/07/2019 21/07/2019
רכז/ת תחום פיתוח קהילה במרכז הצעירים חיצוני 13/06/2019 23/06/2019
משרת פקח/ית מסייע/ת ביחידת האכיפה חיצוני 13/06/2019 23/06/2019
מכרז פומבי 19/6 – מטפלים/ות פרא רפואיים לתכנית נתיבים להורות פומבי 08/05/2019 19/05/2019
רכז/ת פיתוח קהילה במרכז הצעירים חיצוני 08/05/2019 19/05/2019
מנהל/ת מחלקת מידע, רישוי ופיקוח בוועדה המקומית לתו''ב חיצוני 08/05/2019 19/05/2019
מפקח/ת חנייה חיצוני 02/05/2019 12/05/2019
גזבר/ית לעיריית קריית שמונה חיצוני 02/05/2019 19/05/2019
משרה מס' 734: רכז/ת אוכלוסיות ייחודיות לרשות מקדמת תעסוקה 20/03/2019 24/03/2019
מדריך/ת מוגנות בעיר ללא אלימות חיצוני 13/03/2019 24/03/2019
עובד/ת סוציאלי/ת מרכז נושא הטיפול באלימות במשפחה חיצוני 07/02/2019 17/02/2019
אב בית בחווה החקלאית חיצוני 24/01/2019 01/02/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 51/19 -הצעות למתן שירותי חשבות שכר פומבי 18/12/2019 25/12/2019
מכרז פומבי 41/19 - הזמנה לקבלת הצעות לצורך קבלת שירותי ראיית חשבון, שירותים חשבונאיים ותקציביים - מכרז מתוקן 

פומבי 18/12/2019 29/12/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 19/11/2019 26/11/2019
מכרז 22/2019 - הודעה על הקפאת הליכי מכרז 24/10/2019 24/11/2019
הקמת ספר ספקים - קבלנים בעיריית קרית שמונה לשנת 2020 15/09/2019 31/12/2019
מכרז 2019/26: בקרה תקציבית באגפי החינוך והרווחה פומבי 10/09/2019 02/10/2019
העירייה שוקלת בחיוב להתקשר ללא מכרז לשכירת מקומות חנייה במרכז צבי 29/08/2019 07/09/2019
מכרז פומבי 22/2019 הפעלת מסגרת תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים (מע"ש) פומבי 15/08/2019 06/10/2019
מכרז פומבי 11/2019 הזמנה לקבלת הצעות לצורך קבלת שירותי חשבות ויעוץ פומבי 15/08/2019 28/08/2019
מכרז פומבי 22/2019 הפעלת מסגרת תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים (מע"ש)- דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות פומבי 15/08/2019 06/10/2019
מכרז 12/2019 למתן שירותי ניקיון ואחזקה ברחבי העיר פומבי 25/07/2019 08/08/2019
מכרז 10/2019: שירותי נקיון במוסדות חינוך ובנייני ציבור פומבי 25/07/2019 18/08/2019
מכרז מס' 25/2019: שירותי יעוץ ארגוני פומבי 16/07/2019 04/08/2019
מכרז פומבי 13/19: גבייה משפטית של חובות עירוניים פומבי 02/07/2019 18/07/2019
מכרז 17/2019: הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי לוועדה המקומית ולעירייה פומבי 19/06/2019 04/07/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט ריהוט רחוב וסככות. מס' : מש / 2018 / 19 07/05/2019 21/05/2019
מכרז מס' 5/19: אספקה והתקנה של מערכת קולנוע להיכל התרבות בקריית שמונה פומבי 06/05/2019 15/05/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרז שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושיירותי מוקד , מס' : ש / 2017 / 38 02/05/2019 16/05/2019
מכרז 12/2019: סקר מדידות נכסי ארנונה מבוסס GIS, בתחומי העיר פומבי 08/04/2019 11/06/2019
הודעה על התקשרות ללא מכרז עם הקרן הקיימת לישראל 01/04/2019 15/04/2019
מכרז מס' 2/19- הפעלת מעון רב תכליתי פומבי 14/02/2019 06/03/2019
עדכון: מכרז משותף 101/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק 27/01/2019 14/02/2019
הזמנה להגשת בקשה להכלל בספר ספקים/קבלנים ונותני שירותים לשנת 2019 חיצוני 17/01/2019
הקמת ספר ספקים - קבלנים 16/01/2019 28/02/2019
החלטת התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 10/01/2019 24/01/2019
פנייה לקבלת הצעות להשכרת מבנה לעירייה לצורך הפעלת 'האב' (מרכז פעילות) עסקי במרכז העיר 04/10/2018 14/10/2018
מכרז פנימי/ פומבי- רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה 12/09/2018 01/10/2018
מכרז פנימי/פומבי אם בית מועדונית אהבה 08/06/2018 20/06/2018
מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת תוכנית נתיבים להורות 07/06/2018 20/06/2018
מכרז פנימי/חיצוני רכז/ת חינוך סביבתי ביחידה להגנת הסביבה 07/06/2018 20/06/2018
מכרז פנימי/חיצוני רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה 07/06/2018 20/06/2018
מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת רכז/ת לתוכנית ראשית 03/05/2018 15/05/2018
מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת נערות במצוקה באגף השירותים החברתיים 03/05/2018 15/05/2018
מכרז חיצוני/פנימי לעובד/ת סוציאלי/ת במרכז לטיפול באלימות במשפחה 03/05/2018 15/05/2018
דרושה בודקת בקשות להיתרי בניה לאגף ההנדסה חיצוני 28/02/2018 11/03/2018
מכרז זוטא מס' 2/18 אספקת שירותי הסעדה לגנים ארוכים, גן נורית וגן בשן פומבי 21/02/2018 11/03/2018
הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז פומבי מס' 2017/12 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) פומבי 15/02/2018 04/03/2018
מכרז לאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות חיצוני 16/01/2018

מבחן הצעות מחיר

מבחן הצעות מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 41/19 שעניינו עסקת מכר דירת מגורים פומבי 25/12/2019 09/01/2020
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 27/19 שעניינו עסקת מכר דירת מגורים פומבי 25/12/2019 09/01/2020
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 35/19 שעניינו שירותי גריטת כלי רכב פומבי 25/12/2019 29/12/2019
מכרז פומבי 22/19 להפעלת מסגרת מע"ש ותעסוקה נתמכת לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית פומבי 25/12/2019 16/01/2020
מכרז פומבי 54/19 גיזום וכריתת עצים בקריית שמונה פומבי 25/12/2019 05/01/2020
מכרז פומבי 31/19 שעניינו עסקת מכר דירת מגורים פומבי 25/12/2019 29/12/2019
הכנת מכרז ביטוח, ויעוץ בענייני ביטוח 03/09/2019 16/09/2019
מבחן הצעות מחיר למכירת וגנרטורים 04/06/2019 24/06/2019
קבלת הצעות להשכרת מבנים ושטחי חניה במרכז העיר פומבי 03/02/2019 07/02/2019
עבודות איטום 30/01/2019 06/02/2019
מבחן הצעות מחיר: תכנון חיצוני 27/01/2019 03/02/2019

חזור למכרזים פעילים