מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז חיצוני מס' 42/2022 עו"ס לחוק הנוער ומשפחה חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז חיצוני מס' 24/2022 דרוש/ה עו"ס משפחה חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז חיצוני מס' 6/2022 אב בית בחווה החקלאית חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז חיצוני מס' 28/2022 עו"ס טיפול באלימות במשפחה חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז חיצוני מס' 38/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים במסגרת תכנית יתד – התכנית הלאומית לצעירים במצבי סיכון חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז חיצוני מס' 36/2022 עובד חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז חיצוני מס' 35/2022 מנהל מרכז השכלה- היל"ה היחידה לקידום נוער חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז מס' 26/2022 דרוש/ה עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי התמכרויות חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז פנימי/ חיצוני- 43/2022: סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד לבית הספר גוונים פנימי/חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מכרז חיצוני מס' 28/2022 מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה פומבי 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני 24/2022 עוזר דוברות והסברה לשפה הרוסית חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 40/2022 רכז התנדבות רשותי חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 41/2022 למנהל/ת מחלקת צרכים מיוחדים חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 22/2022 רכז עלייה וקליטה חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 17/2022 רכז נכסים חיצוני 30/06/2022 28/06/2022
מכרז חיצוני מס' 5/2022 רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז מס' 34/2022 דרוש/ה עו"ס משפחה (3 משרות: 1 בהיקף 75% +2 משרות ב- 50% משרה כל אחת) 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 36/2022 עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי התמכרויות חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני 39/2022: רכז נכסים חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז פנימי /חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים במסגרת תכנית יתד – התכנית הלאומית לצעירים במצבי סיכון פנימי/חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 31/2022 מרכז קשר הורים – ילדים חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 23/2022 מוקדן דובר השפה הרוסית חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 38/2022 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 5/2022 רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 24/2022 עוזר דוברות והסברה לשפה הרוסית פנימי/חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 30/2022 עובד סוציאלי נערה במצוקה חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז מס' 34/2022 דרוש/ה עו"ס משפחה 16/06/2022 03/07/2022
מכרז פנימי/פומבי מס' 37/2022 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון פנימי/פומבי 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 27/2022 עובד כללי לאגף הביטחון חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 12/2022 אחמ"ש למוקד העירוני חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז 36/2022: עובד חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 26/05/2022 12/06/2022
מכרז 35/2022: מנהל מרכז השכלה- היל"ה היחידה לקידום נוער חיצוני 26/05/2022 12/06/2022
מכרז 22/2022: רכז עלייה וקליטה - הארכת פרסום חיצוני 26/05/2022 12/06/2022
מכרז 24/2022: עוזר דוברות והסברה לשפה הרוסית פנימי/חיצוני 26/05/2022 12/06/2022
מכרז 28/2022: דרוש/ה עו"ס טיפול באלימות במשפחה פנימי/חיצוני 26/05/2022 12/06/2022
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 24/2022 עוזר דוברות והסברה לשפה הרוסית פנימי/חיצוני 26/05/2022 12/06/2022
מכרז מס' 34/2022: דרוש/ה עו"ס משפחה (שתי משרות בהיקף 75% כל אחת) 19/05/2022 03/06/2022
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 28/2022: עו"ס טיפול באלימות במשפחה פנימי/חיצוני 19/05/2022 03/06/2022
מכרז חיצוני: מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה חיצוני 19/05/2022 03/06/2022
מכרז מס' 26/2022 דרוש/ה עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי התמכרויות 01/05/2022 16/05/2022
מכרז חיצוני מס' 31/202 מרכז קשר הורים – ילדים חיצוני 01/05/2022 16/05/2022
מכרז חיצוני מס' 30/2022 עובד/ת סוציאלי נערה במצוקה חיצוני 01/05/2022 16/05/2022
מכרז חיצוני מס' 32/2022 תכנית לאומית נוער וצעירים חיצוני 01/05/2022 16/05/2022
מכרז חיצוני מס' 22/2022 רכז עלייה וקליטה חיצוני 01/05/2022 16/05/2022
מכרז חיצוני מס' 5/2022 רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 01/05/2022 16/05/2022
מכרז חיצוני מס' 12/2022 אחמ"ש למוקד העירוני חיצוני 01/05/2022 16/05/2022
מכרז פנימי / חיצוני 22/2022: רכז עלייה וקליטה - הארכה פנימי/חיצוני 31/03/2022 17/04/2022
מכרז פנימי /חיצוני 20/2022: אחראי פרויקטים הנדסיים - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז חיצוני 21/2022: מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה - הארכה חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז פנימי/חיצוני 23/2022: מוקדן דובר השפה הרוסית - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז פנימי/חיצוני 24/2022: עוזר דוברות והסברה לשפה הרוסית - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז פנימי/חיצוני 25/2022: מדריך וראש צוות למנהל רווחה וביטחון חברתי - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז 26/2022: דרוש/ה עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי התמכרויות - מילוי מקום לתקופה של עד 31.8.2022 - הארכה 24/03/2022 17/04/2022
מכרז פנימי/חיצוני 27/2022: עובד כללי לאגף הביטחון - שתי משרות - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
דרוש/ה רכז עלייה וקליטה 24/03/2022 10/04/2022
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 12/2022 אחמ"ש למוקד העירוני - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז פנימי / חיצוני 6/2022: אב בית בחווה החקלאית - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז פנימי / חיצוני 1/2022: מנהל/ת מחלקת הקדם יסודי - הארכה פנימי/חיצוני 24/03/2022 17/04/2022
מכרז מס' 7/2022: למשרת פקח/ית מסייע/ת ביחידה האכיפה פנימי/חיצוני 16/03/2022 03/04/2022
דרוש/ה עו"ס משפחה להחלפה עד ליום 28.2.2023 16/03/2022 03/04/2022
סייע/ת כיתתי/ת מחליפה בחינוך המיוחד לבית הספר רננים 03/03/2022
דרוש מ"מ לאב בית במוסד חינוכי 03/03/2022 10/03/2022
מכרז פנימי / חיצוני 2/2022: מנהל מרכז השכלה- היל"ה היחידה לקידום נוער פנימי/חיצוני 02/03/2022 20/03/2022
דרוש מ"מ לאב בית במוסד חינוכי החלפה לתקופה של עד 3 חודשים 16/02/2022 01/03/2022
פקח מסייע ביחידת האכיפה פנימי/חיצוני 03/02/2022 21/02/2022
מנהל מרכז השכלה פנימי/חיצוני 03/02/2022 21/02/2022
מגשר בשפה קוקית חיצוני 03/02/2022 21/02/2022
מגשר בשפה הרוסית פנימי/חיצוני 03/02/2022 21/02/2022
עו"ס משפחה. חיצוני 03/02/2022 21/02/2022
סייעת פדגוגית בית ספר גוונים. פנימי/חיצוני 03/02/2022 21/02/2022
עו"ס טיפול בנפגעי סמים חיצוני 03/02/2022 21/02/2022
רכז/ת תעסוקה וצמיחה דמוגרפית פנימי/חיצוני 24/01/2022 21/02/2022
רכז/ת גיוס וקליטה באגף ההון האנושי פנימי/חיצוני 24/01/2022 21/02/2022
רכז/ת מדיה ותוכן דיגיטלי פנימי/חיצוני 24/01/2022 21/02/2022
ראש תחום אחזקה ותשתיות פנימי/חיצוני 24/01/2022 21/02/2022
אחמ"ש/ית למוקד העירוני פנימי/חיצוני 24/01/2022 21/02/2022
רכז/ת נכסים פנימי/חיצוני 24/01/2022 21/02/2022
אב בית בחווה החקלאית פנימי/חיצוני 20/01/2022 21/02/2022
מנהל/ת מחלקת הקדם יסודי פנימי/חיצוני 19/01/2022 21/02/2022
דרושים/ות סייעים/ות מחליפים/ות לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ב פנימי/חיצוני 19/01/2022 21/02/2022
מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים חיצוני 06/01/2022 23/01/2022
מרכז/ת נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה חיצוני 06/01/2022 21/02/2022
עו"ס טיפול באלימות במשפחה חיצוני 06/01/2022 21/02/2022
מכרז חיצוני למשרת בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 06/01/2022 23/01/2022
רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 23/12/2021 21/02/2022
מכרז חיצוני בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 22/12/2021 09/01/2022
אחראי על מערך ההיסעים והבינוי פנימי/חיצוני 08/12/2021 21/02/2022
מכרז חיצוני - מנהל פרויקטים להתחדשות עירונית חיצוני 07/12/2021 26/12/2021
מכרז חיצוני - אב בית בחווה החקלאית חיצוני 07/12/2021 26/12/2021
מכרז חיצוני: רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 11/11/2021 26/12/2021
מכרז חיצוני למשרת פסיכולוג/ית חינוכי/ת (שתי משרות מלאות) חיצוני 09/11/2021 28/11/2021
מכרז פנימי/ חיצוני: מפקח/ת חנייה פנימי/חיצוני 09/11/2021 28/11/2021
מכרז פנימי/חיצוני רכזת גיל הרך וסייעות - הודעה על ביטול המכרז 08/11/2021 15/11/2021
מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים חיצוני 27/10/2021 14/11/2021
מכרז חיצוני למשרת מדריך/ת מוגנות הרשות לביטחון קהילתי חיצוני 14/10/2021 31/10/2021
דרוש‭/‬המטפל‭/‬ת‭ ‬בקשישים‭ ‬‬‬‬‬ 02/09/2021 17/09/2021
מכרז פומבי מס' 06/2021 דרוש‭/‬ה‭ ‬עוזר‭ ‬להפעלת‭ ‬מגרשי‭ ‬ספורט‭ ‬בעיר‭‬‬‬‬‬‬‬ פומבי 02/09/2021 19/09/2021
דרושים נאמני‭/‬ות‭ ‬קורונה‬‬ 02/09/2021 12/09/2021
דרושות ממלאות‭ ‬מקום‭ ‬לסייעות‭ ‬גננת‬‬‬ 02/09/2021 12/09/2021
מכרז חיצוני מדריך‭/‬ת‭ ‬מוגנות‭ ‬הרשות‭ ‬לביטחון‭ ‬קהילתי חיצוני 02/09/2021 19/09/2021
מכרז‭ ‬חיצוני‬ מנהל‭ ‬אגף‭ ‬תפעול‭ ‬ושפ‭"‬ע‭ ‬בעיריית‭ ‬קריית‭ ‬שמונה‬‬‬‬‬‬‬ חיצוני 02/09/2021 19/09/2021
מנהל/ת אגף תפעול ושפ"ע בעיריית קריית שמונה חיצוני 01/09/2021 19/09/2021
הארכת מכרז חיצוני - גזבר חיצוני 01/09/2021 19/09/2021
מכרז חיצוני גיזבר/ית העירייה בעיריית קריית שמונה חיצוני 15/08/2021 31/08/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת במנהל לשירותים חברתיים 05/08/2021 15/08/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת למיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 05/08/2021 15/08/2021
מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת פרויקטים להתחדשות עירונית חיצוני 27/07/2021 22/08/2021
מכרז חיצוני למשרת מדריך/ת מוגנות הרשות לביטחון קהילתי חיצוני 27/07/2021 01/08/2021
מכרז חיצוני מנהל מצוינות STEM רשותי חיצוני 27/07/2021 08/08/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי במנהל לשירותים חברתיים 27/07/2021 08/08/2021
מכרז פנימי / חיצוני למשרת מנהלת אגף תפעול ושפ"ע פנימי/חיצוני 15/07/2021 25/07/2021
מכרז חיצוני מדריך/ה למרכז לגיל הרך חיצוני 08/07/2021 25/07/2021
מכרז חיצוני למשרת בודק/ת תכניות בינוי עיר לאגף ההנדסה חיצוני 08/07/2021 25/07/2021
מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת מחלקת מידע, רישוי ופיקוח בוועדה המקומית לתו''ב חיצוני 08/07/2021 19/09/2021
מכרז חיצוני סייעות בגנים (כולל גנים ארוכים) חיצוני 08/07/2021 25/07/2021
מכרז חיצוני/פנימי בודק/ת תכניות בינוי עיר לאגף ההנדסה פנימי/חיצוני 08/07/2021 25/07/2021
דרוש/ה מ"מ נהג/ת רכב טיאוט 08/07/2021 25/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני למשרת מנהל אגף תפעול ושפ"ע פנימי/חיצוני 08/07/2021 25/07/2021
מכרז חיצוני הארכה מנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים חיצוני 17/06/2021 11/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני למשרת מנהל/ת יחידת צרכים מיוחדים פנימי/חיצוני 10/06/2021 27/06/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת למיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 10/06/2021 20/06/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי קהילתי במנהל לשירותים חברתיים 27/05/2021 06/06/2021
מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים - הארכת פרסום חיצוני 27/05/2021 13/06/2021
מנהל/ת פרויקטים להתחדשות עירונית - הארכה חיצוני 13/05/2021 23/05/2021
דרוש במידי מ"מ למשרת נהג רכב טיאוט 13/05/2021 18/05/2021
דרוש במידי נהג מכסחת דשא 13/05/2021 18/05/2021
מכרז חיצוני מנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים חיצוני 04/05/2021 16/05/2021
מכרז פנימי/חיצוני: עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת במנהל לשירותים חברתיים פנימי/חיצוני 04/05/2021 16/05/2021
מכרז פנימי / חיצוני: מדריך/ה למרכז לגיל הרך פנימי/חיצוני 04/05/2021 16/05/2021
מכרז למשרת מזכיר/ה ללשכת ראש העיר (משרה זמנית למילוי מקום) פנימי/חיצוני 22/04/2021 02/05/2021
דרושות סייעות מחליפות לגני ילדים חיצוני 18/03/2021 29/03/2021
סגן/ית מהנדס ומנהל/ת מחלקת תכנון פנימי/חיצוני 25/02/2021 07/03/2021
מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת פרויקטים להתחדשות עירונית חיצוני 20/01/2021 01/02/2021
מכרז חיצוני למשרת מהנדס/ת העיר חיצוני 20/01/2021 01/02/2021
מנהל המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות המקומית 17/12/2020 27/12/2020
עובד חינוך - טיפול ביחידה לקידום נוער 17/12/2020 27/12/2020
מנהל המחלקה לקידום נוער והיל״ה ברשות 17/12/2020 27/12/2020
מנהל מרכז השכלה- היל״ה היחידה לקידום נוער חיצוני 17/12/2020 27/12/2020
לסייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד בביה"ס גוונים חיצוני 08/12/2020 20/12/2020
פסיכולוג/ית חינוכי/ת פנימי/חיצוני 08/12/2020 20/12/2020
מכרז חיצוני היקף משרה : 50% משרה מנהל מצוינות STEM רשותי חיצוני 03/12/2020 13/12/2020
דרושות ממלאות מקום לסייעות גננת 03/12/2020 13/12/2020
מכרז חיצוני: מנהל מצוינות STEM רשותי חיצוני 19/11/2020 29/11/2020
מכרז חיצוני למשרת מדריך/ת מוגנות הרשות לביטחון קהילתי (2 משרות- אחת מהן החלפה לתקופה בלתי ידועה מראש) חיצוני 12/11/2020 22/11/2020
מכרז חיצוני למשרת מדריך/ת מוגנות - הרשות לביטחון קהילתי חיצוני 11/11/2020 22/11/2020
מכרז פנימי / חיצוני למשרת אחראי/ת על מערך ההיסעים והבינוי באגף החינוך (משרה הכוללת שני תפקידים) פנימי/חיצוני 05/11/2020 15/11/2020
מכרז פנימי/חיצוני מנהל מצוינות STEM רשותי פנימי/חיצוני 01/11/2020 08/11/2020
מכרז חיצוני - מנהל אגף החינוך חיצוני 01/11/2020 15/11/2020
מרכז חיצוני למנהל/ת יחידת צרכים מיוחדים חיצוני 29/10/2020 08/11/2020
ממלאות מקום לסייעות גננת 18/10/2020 25/10/2020
סייע/ת מחליפה בחינוך המיוחד בביה"ס גוונים חיצוני 18/10/2020 25/10/2020
סייעים/ות בגן ארוך חיצוני 14/10/2020 25/10/2020
מכרז למדריך/ת מוגנות הרשות לביטחון קהילתי חיצוני 02/09/2020 13/09/2020
מכרז חיצוני למנהל/ת יחידת צרכים מיוחדים חיצוני 27/08/2020 06/09/2020
מכרז פנימי/חיצוני: סייעים/ות בגן ארוך פנימי/חיצוני 23/08/2020 30/08/2020
מכרז למדריך/ת מוגנות הרשות לביטחון קהילתי חיצוני 16/08/2020 23/08/2020
מכרז למנהל/ת מחלקת צרכים מיוחדים חיצוני 16/08/2020 23/08/2020
סייעות לגנים ארוכים חיצוני 26/07/2020 02/08/2020
דרוש/ה מנהל/ת לשנה"ל תשפ"א לקריית החינוך אורט דנציגר קרית שמונה 19/07/2020 22/07/2020
סייעות לגנים ארוכים חיצוני 09/07/2020 19/07/2020
עו"ס לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה חיצוני 18/06/2020 28/06/2020
אחזקת אצטדיון הכדורגל (שתי משרות) בהתאם למוגדר באוגדן תנאי השירות חיצוני 18/06/2020 28/06/2020
מכרז חיצוני סומכ/ת לחדר קשר חיצוני 11/06/2020 21/06/2020
מכרז חיצוני עו"ס לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה חיצוני 04/06/2020 14/06/2020
מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת במרכז לטיפול באלימות במשפחה החלפה לחל"ד לתקופה של עד חצי שנה חיצוני 04/06/2020 14/06/2020
מכרז פנימי/חיצוני דרוש/ה מזכירה לאגף הגזברות בעיריית קריית שמונה חיצוני 17/05/2020 24/05/2020
מכרז חיצוני עו"ס לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה חיצוני 14/05/2020 24/05/2020
מכרז חיצוני פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 14/05/2020 24/05/2020
מכרז חיצוני: מנהל/ת פרויקטים להתחדשות עירונית חיצוני 05/03/2020 18/03/2020
מכרז חיצוני למשרת פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 05/03/2020 15/03/2020
מכרז חיצוני עובד/ת נוער וצעירים במצוקה חיצוני 27/02/2020 08/03/2020
מרכז חיצוני- מנהל מרכז צעירים חיצוני 16/02/2020 01/03/2020
מכרז פנימי- עו"ס לטיפול הילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה פנימי 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - החלפה לחל"ת- עו"ס מרכז תכניות "נושמים לרווחה" ומנהל מרכז עוצמה חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת נערות במצוקה וליחידה הטיפולית המשולבת להורים ומתבגרים חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול הנפגעי התמכרויות נוער ומבוגרים חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת באגף השירותים החברתיים חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת קהילה חיצוני 19/01/2020 26/01/2020
מכרז חיצוני- סגן/ית מהנדס עיר חיצוני 25/12/2019 12/01/2020
מכרז חיצוני החלפה לחל"ת – עו"ס מרכז תכניות "נושמים לרווחה" ומנהל מרכז עוצמה חיצוני 19/12/2019 29/12/2019
מכרז חיצוני- עו"ס לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה חיצוני 19/12/2019 29/12/2019
מכרז חיצוני- עו"ס לטיפול בהתעללות והזנחה אזרחים ותיקים חיצוני 19/12/2019 29/12/2019
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי התמכרויות נוער ומבוגרים חיצוני 14/11/2019 25/11/2019
מנהל/ת מחלקת צרכים מיוחדים - מכרז מתוקן חיצוני 28/10/2019 03/11/2019
מכרז פנימי/חיצוני למנהל/ת האגף לשירותים חברתיים 10/10/2019 22/10/2019
מנהל יחידת צרכים מיוחדים חיצוני 10/10/2019 22/10/2019
מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי חיצוני 10/10/2019 22/10/2019
מכרז חיצוני: מפקח תכנון ובנייה (2 משרות) חיצוני 12/09/2019 22/09/2019
מכרז פנימי / חיצוני למנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי 15/08/2019 25/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת באגף השירותים החברתיים 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי לתפקיד מוקדן רואה פנימי 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני אב בית בחווה החקלאית 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני מדריך/ת מוגנות בעיר ללא אלימות (2 משרות) 01/08/2019 11/08/2019
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת מידע, רישוי ופיקוח בוועדה המקומית לתו''ב 25/07/2019 04/08/2019
מפקח תכנון ובנייה חיצוני 11/07/2019 21/07/2019
רכז/ת תחום פיתוח קהילה במרכז הצעירים חיצוני 13/06/2019 23/06/2019
משרת פקח/ית מסייע/ת ביחידת האכיפה חיצוני 13/06/2019 23/06/2019
מכרז פומבי 19/6 – מטפלים/ות פרא רפואיים לתכנית נתיבים להורות פומבי 08/05/2019 19/05/2019
רכז/ת פיתוח קהילה במרכז הצעירים חיצוני 08/05/2019 19/05/2019
מנהל/ת מחלקת מידע, רישוי ופיקוח בוועדה המקומית לתו''ב חיצוני 08/05/2019 19/05/2019
מפקח/ת חנייה חיצוני 02/05/2019 12/05/2019
גזבר/ית לעיריית קריית שמונה חיצוני 02/05/2019 19/05/2019
משרה מס' 734: רכז/ת אוכלוסיות ייחודיות לרשות מקדמת תעסוקה 20/03/2019 24/03/2019
מדריך/ת מוגנות בעיר ללא אלימות חיצוני 13/03/2019 24/03/2019
עובד/ת סוציאלי/ת מרכז נושא הטיפול באלימות במשפחה חיצוני 07/02/2019 17/02/2019
אב בית בחווה החקלאית חיצוני 24/01/2019 01/02/2019

חזור למכרזים פעילים