דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת רכז/ת לתוכנית ראשית

עירייה מכרז רכז תוכנית ראשית 651.pdf

בהתאם לפקודות העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם-1979 ,ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה והזמנה להציג מועמדות.

תיאור תפקיד

ריכוז וטיפול במשפחות במסגרת תוכנית ראשית תוך ביצוע הדרכה הורית למשפחות עם ילדים  בגיל הרך. טיפול ישיר ואחריות על טיפוח ההתפתחות והישגי הילדים, עבודה במישור הרגשי- חברתי וחשיפה למשחקים ולמידה. ריכוז עבודת התוכנית וחיזוק הביטחון ההורי, העשרת כישורי הורות וטיפול ביחסים משפחתיים. מניעה וצמצום של פערי התפתחות והישגים של ילדים בגיל הרך. ביצוע משימות נוספות ככל שייקבעו ע''י המנהל/ת הישיר/ה.

תנאי סף

1 .בעל/ת תואר A.B בעבודה סוציאלית, לפחות.
2 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3 .ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם משפחות לילדים במצבי סיכון.
4 .ניסיון וידע בתחום הגיל הרך – עדיפות.
5 .ניסיון קודם בהדרכה – עדיפות.
6 .ניסיון קודם בעבודה במחלקות לשירותים חברתיים – יתרון.
7 .התחייבות לעבור הכשרות בתחום התפקיד לאורך שנות ההעסקה.
8 .יכולת ניהול, הובלה, עבודה מערכתית, ארגון ויצירת שיתופי פעולה.
9 .יכולת עבודה בצוות, אחריות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת הנעת תהליכים.
10 .יחסי אנוש מעולים, אסרטיביות, יצירתיות, מקצועיות.
11 .יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה.

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי שהוסמך על ידה. היקף המשרה: %50 משרה.
דרוג ודרגת המשרה: דירוג העו''סים על פי הנחיות התע''ס.
במשרה מועסק/ת עובד/ת .
 

הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת המייל il.co.8-k@jobs ,בצרוף מסמכים המעידים על
לתאריך 18/5/15 בשעה 00:15 .הכישורים הנדרשים )קו''ח, תעודות השכלה, אישורי העסקה, אישור רישום בפנקס וכו'( עד
ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר הגשת המועמדות.