דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/חיצוני לעובד/ת סוציאלי/ת נערות במצוקה באגף השירותים החברתיים

עירייה מכרז עוס נערות 651.pdf

בהתאם לפקודות העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם-1979 ,ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה והזמנה להציג מועמדות.

תיאור תפקיד

טיפול ישיר ואחריות על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה. טיפול בנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי. איתור צרכים ובעיות בקהילה וקיום קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה שייקבעו ע''י המנהל/ת הישיר/ה. ומחוצה לה וכן עם משפחת הנערה, הכל בהתאם לצורכי הנערה. ביצוע משימות נוספות ככל שייקבעו ע"י המנהל/ת הישיר/ה.

תנאי סף
1 .בעל/ת תואר A.B בעבודה סוציאלית, לפחות.
2 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3 .ניסיון בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות – עדיפות.
4 .ניסיון קודם בעבודה במחלקות לשירותים חברתיים – יתרון.
5 .התחייבות לעבור הכשרות בתחום התפקיד לאורך שנות ההעסקה.
6 .יכולת ניהול, הובלה, עבודה מערכתית, ארגון ויצירת שיתופי פעולה.
7 .יכולת עבודה בצוות, אחריות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת הנעת תהליכים.
8 .יחסי אנוש מעולים, אסרטיביות, יצירתיות, מקצועיות.
9 .יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה.
10 .שליטה מלאה ביישומי המחשב.
11 .יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי שהוסמך על ידה. היקף המשרה: %25 משרה.

דרוג ודרגת המשרה: דירוג העו''סים על פי הנחיות התע''ס.

במשרה מועסק/ת עובד/ת .

הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת המייל il.co.8-k@jobs ,בצרוף מסמכים המעידים על
לתאריך 18/5/15 בשעה 00:15 .הכישורים הנדרשים )קו''ח, תעודות השכלה, אישורי העסקה, אישור רישום בפנקס וכו'( עד
ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר הגשת המועמדות.