דלג לתוכן העמוד

התקשרות עם תקוותנו

העירייה בוחנת התקשרות מסגרת לשיתוף פעולה בתחום התרבות והקליטה עם מרכז תקוותנו, כאשר מרכז תקוותנו יממן ממקורותיו למעלה מ 50% מתקציב הפעולות.

גורמים המעוניינים בביצוע מיזם דומה – תוך מתן תקצוב כאמור בשיעור של 50% לפחות – רשאים לפנות לעירייה בבקשה מתאימה והעניין ישקל בידי העירייה.