דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 21/2020 להפעלת מוסדות חינוך על יסודיים בקריית שמונה - הוארך

מכרז 21

נספח - הסכם המכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז