דלג לתוכן העמוד

התקשרות עם הקק''ל

העירייה שוקלת בחיוב להתקשר עם הקרן הקיימת לישראל, ללא מכרז, לצורך הקמה והפעלה של "בית קק''ל למצויינות", על חלק מחלקה 45 בגוש 13109. במסגרת ההתקשרות, ובכפוף לקבלת אישור משרד הפנים, תועבר הבעלות במקרקעין לקק''ל.

אדם המעוניין להציע לעירייה התקשרות דומה מוזמן לפנות לעירייה עד ליום 5.7.20.