דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 31/2020 הזמנה לקבלת הצעות לצורך איתור וניהול קולות קוראים, מכרזים ותמיכות ממשרדי ממשלה וגופים אחרים

למכרז המלא לחצו כאן

שאלות ובקשות להבהרה:

 1. כותרת המכרז מתייחסת לאיתור קולות קוראים. מתבקשת הבהרה כי לא מדובר בדרישה לאספקת תוכנה לאיתור קולות קוראים אלא בשימוש בתוכנה הקיימת ברשות או תוכנה אחרת שתהיה קיימת ברשות ואיתור קולות קוראים רלוונטיים מתוכה או לחלופין שימוש בכל מקור מידע אחר לגבי רשימת קולות קוראים שיסופק על ידי הרשות עצמה.

  תשובה – השירות נשוא המכרז אינו כולל אספקת תוכנה. האחריות לאספקת התוכנה היא על העירייה.

 2. סעיף 2.4 להזמנה לקבלת הצעות  וסעיף 2(ד) להסכם דורשים נוכחות של לפחות 5 ימים בחודש (8 שעות) במשרדי העירייה וכן נוכחות על פי דרישה גם בימי ו' ובערבי חג. כמו כן נדרשת זמינות להתייעצות טלפונית מדי יום.  ביחס לכך בקשתנו הינה לתקן את דרישת הנוכחות ל-4 ימים בחודש (יום אחד בשבוע ) וכן להוריד את הדרישה לנוכחות בעירייה על פי דרישת המנכ"ל בימי ו' וערבי חג. הנימוק : התמחור נקבע חד צדדית על ידי העירייה ולא ניתן מבחינתנו להתחייב לעלות לא ידועה ובלתי סבירה.

  תשובה – הדרישה מתוקנת ליום עבודה אחד בשבוע בכל חודש קלנדרי. עם זאת, האופציה לנוכחות בעירייה בימי ו' / ערבי חג – נותרת, והיא תופעל לפי שיקול הדעת של העירייה, במקרים דחופים.

 3. סעיף 3(ג) להזמנה לקבלת הצעות - מבקשים להבהיר כי תשולם התמורה בגין התקופה ממתן ההודעה ועד לסיום ההתקשרות. כמו כן מבקשים להאריך את תקופת ההודעה ל-60 יום.

  תשובה – התמורה תשולם ממתן ההודעה ועד לסיום ההתקשרות. תקופת ההודעה המקודמת – לא תתוקן והיא 30 יום כפי שפורסם במכרז.

 4. סעיף 10(5) להזמנה לקבלת הצעות - נקבע תשלום הוצאות תקורה בסך 300 ש"ח לחודש. לא ברורה מהות הדרישה להפחתת סכום בסך  6% מהתמורה הכוללת. בגין מה נדרשות תקורות? היות והדרישה לנוכחות פיזית במשרדי העירייה הינה של העירייה עצמה במכרז , נבקשכם לבטל דרישה זו או להפחית את הסכום לסכום סמלי בלבד. לחלופין , נבקשכם להוסיף סכום זה לתמורה החודשית , טרם ההפחתה , במידה וקיימת מבחינתכם דרישה לקיום תקורה.

  תשובה – התקורה נותרת.  סכום ההתקשרות עולה ל 5,300 ש''ח + מע''מ לחודש.

 5. הצהרת משתתף עמ' 6 - נבקשכם להבהיר כי בניגוד לכתוב במסמך הצהרת המשתתף לא נדרשת כל ערבות ואו המחאה לטובת העירייה. נבקשכם לתקן מסמך זה ולנסחו מחדש

  תשובה – הצהרת המשתתף מתוקנת.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז