דלג לתוכן העמוד

התקשרות לצורך קבלת שירותים בתחום תוכנית תקשוב לאומי

העירייה שוקלת להתקשר, ללא מכרז,  עם החברה למשק וכלכלה, לצורך קבלת שירותים בתחום תוכנית תקשוב לאומי .
 
הנימוקים להתקשרות: לוח זמנים צפוף מאוד + ניסיון ומקצועיות של החברה למשק וכלכלה בתחום זה.
 
שאלות או הצעות או התנגדויות בעניין זה ניתן להפנות לזוהר מלכה, מתאמת כספים ולוגיסטיקה באגף החינוך,
במייל  malkazohar@walla.com וזאת בתוך 7 ימים מפרסום זה "