דלג לתוכן העמוד

מכרז 12/2019: סקר מדידות נכסי ארנונה מבוסס GIS, בתחומי העיר

מכרז פומבי מתוקן מס' 12/2019:

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום הוא 11.6.19 בשעה 12:00.

מי שכבר הגיש הצעה רשאי לתקן את הצעתו, ככל שהוא מעוניין בזה, באמצעות הגשה של מעטפה נוספת לתיבת המכרזים.

בכבוד רב,

עו''ד אביחי שטרן, ראש העיר


עיריית קריית שמונה מבקשת בזה לקבל הצעות ביצוע סקר מדידות נכסי ארנונה מבוססGIS , בתחומי העיר- הארכת  מועד

  1. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 2,500 ש''ח (שלא יוחזרו) במשרדי הגבייה בבניין העירייה  כל אדם רשאי לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
  2. תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז.
  3. הגשת הצעות תעשה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי מנכל העירייה בתיבת המכרזים בית אדלשטיין קריית שמונה    עד ליום  רביעי  15/05/2019  בשעה 12:00. ההצעה תוגש במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 12/2019 . הצעה שתוגש לאחר מועד זה - לא תתקבל. לא תתקבלנה הצעות אשר ישלחו בדואר.

בכבוד רב,
מר אביחי שטרן
ראש העירייה

להורדת המכרז לחצו כאן

 

עיריית קריית שמונה מבקשת בזה לקבל הצעות ביצוע סקר מדידות נכסי ארנונה מבוסס GIS בתחומי העיר - הארכת מועד

  1. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 500,2 ש''ח (שלא יוחזרו) במשרדי הגביה בבניין העירייה. כל אדם רשאי לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
  2. תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז.
  3. הצעות יש להגיש, במסירה ידנית בלבד, בתיבת המכרזים בעירייה (לשכת מנכ"ל, רח' הרצל 37 ,קריית שמונה), עד ליום 2019/5/15 בשעה 00:12 . ההצעה תוגש במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 2019/12 .הצעה שתוגש לאחר מועד זה – לא תתקבל. לא תתקבלנה הצעות אשר ישלחו בדואר.

בכבוד רב, עו"ד אביחי שטרן ראש העיר

לצפייה בקובץ המצורף למכרז