דלג לתוכן העמוד

מכרז זוטא מס' 2/18 אספקת שירותי הסעדה לגנים ארוכים, גן נורית וגן בשן


עיריית קריית שמונה מפרסמת בזאת מכרז זוטא שעניינו אספקת שירותי הסעדה לגנים ארוכים, לגן נורית ולגן בשן.

ניתן לרכוש את תיקי המכרז באגף החינוך של העירייה (רח' הרצל 37 קריית שמונה) החל מיום 25.2.18, במהלך שעות העבודה, לאחר תשלום של 500 ש"ח. דמי רכישת תיק המכרז לא יוחזרו.

הצעות יש להגיש, במסירה ידנית בלבד. בתיבת המכרזים בעירייה (לשכת מנכ"ל), עד ליום 11.3.18 בשעה 12:00.

בכבוד רב,
ניסים מלכה
ראש העיר