דלג לתוכן העמוד

רכז/ת תחום פיתוח קהילה במרכז הצעירים

מכרז חיצוני -רכז תחום פיתוח קהילה

מכרז חיצוני
לרכז/ת תחום פיתוח קהילה במרכז הצעירים

בהתאם לפקודות העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם-1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה והזמנה להציג מועמדות.

תיאור תפקיד

להוביל, לתכנן ולהוציא לפועל את מכלול האסטרטגיות לצעירים ברשויות המקומית בתחום פיתוח הקהילה ופיתוח מענים לקבוצות השונות של הצעירים בישובים. הצבת נושא הצעירים בראש סדר העדיפויות ביישוב.

תנאי סף

 1. תואר אקדמי שנרכש במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל''ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לבעלי תואר שני או לבעלי תואר במדעי ההתנהגות.
 2. ניסיון בריכוז וניהול פרויקטים חברתיים.
 3. ניסיון וידע בהנחיה ו/או ליווי קבוצות.

כישורים נדרשים:

 1.  גמישות מחשבתית ויצירתיות.
 2.  יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ועצמאית.
 3.  בעל יכולת ארגונית גבוהה.
 4.  גישה קהילתית, רגישות תרבותית גבוהה ואוריינטציה חברתית מובהקת.
 5.  כישורי יזמות והוצאה לפועל של רעיונות.
 6.  יכולת עמידה מול קהל והעברת סדנאות.
 7.  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
 8. שליטה מלאה ביישומי המחשב.
 9. יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.

היקף המשרה: 60% משרה.

כפיפות ארגונית: מנהלת מרכז הצעירים או מי שמונה על ידה.

דרוג ודרגת המשרה: מתח דרגות 37-39 בדירוג המח''ר או מקביליו.

הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת המייל jobs@k-8.co.il  בצרוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך 23/6/19 בשעה 15:00.

ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר הגשת המועמדות.