דלג לתוכן העמוד

משרת פקח/ית מסייע/ת ביחידת האכיפה

מכרז שיטור עירוני

מכרז חיצוני
למשרת פקח/ית מסייע/ת ביחידת האכיפה

בהתאם לפקודות העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם-1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה והזמנה להציג מועמדות.

תיאור התפקיד

 1. ביצוע פעולות מניעה, הרתעה ואכיפה בתחומים שייקבעו ע"י מנהל היחידה.
 2. יישום המדיניות העירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
 3. הכרת חוקי העזר העירוניים ואכיפתם.
 4. הכרת חוקי העזר לתנועה וחנייה ואכיפתם.

תנאי הסף

 1. 12 שנות לימוד לפחות.
 2. אישור עדכני מטעם משטרת ישראל בדבר היעדר רישום פלילי.
 3. רישיון נהיגה בתוקף.
 4. בריאות תקינה.
 5. שירות צבאי/לאומי מלא.
 6. בוגר/ת יחידה קרבית – יתרון.
 7. נדרשת גמישות בשעות העבודה, כולל האפשרות לעבודה בסופי שבוע, ערבי חג וחג.
 8. נדרש אישור יחב"ם משטרתי.
 9. צילום ת.ז

היקף משרה: 100%

כפיפות ארגונית: מנהל יח' אכיפה עירונית.

הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת המייל jobs@k-8.co.il  בצרוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך   23/6/2019 בשעה 15:00.

ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר הגשת המועמדות.