דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 51/19 -הצעות למתן שירותי חשבות שכר

עיריית קריית שמונה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי חשבות שכר

לאחר תשלום תמורה של 300 ₪ שלא יוחזרו במחלקת הגבייה

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במח' הגזברות

כל אדם רשאי לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם

הגשת הצעות במסירה ידנית בימים א'-ה' שעה 08:00-12:00, באמצעות תיבת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה – רחוב הרצל 37 ק"ש, עד ולא יאוחר מתאריך 25/12/19 בשעה 13:00

לא תתקבלנה הצעות אשר ישלחו בדואר

לצפייה במכרז לחץ כאן