דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 41/19 - הזמנה לקבלת הצעות לצורך קבלת שירותי ראיית חשבון, שירותים חשבונאיים ותקציביים - מכרז מתוקן 

עיריית קריית שמונה מפרסמת בזאת מכרז פומבי  שעניינו קבלת שירותים כאמור.

ניתן לרכוש את תיקי מכרז פומבי  במחלקת הגיזברות  בעירייה (רח' הרצל 37 קריית שמונה) במהלך שעות העבודה,
לאחר תשלום של 1,000 ש''ח. דמי רכישת תיק מכרז פומבי  לא יוחזרו.

הצעות יש להגיש, במסירה ידנית בלבד, בתיבת המכרזים בעירייה (לשכת מנכ''ל), עד ליום 29.12.19  בשעה 12:00.

בברכה
אביחי שטרן, עו''ד, 
ראש העיר 

לצפייה במכרז לחץ כאן

לשאלות הבהרה ניתן לפנות במייל gizbar@k-8.co.il
עד לתאריך 26.12.19 בשעה 12:00