דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 41/19 שעניינו עסקת מכר דירת מגורים

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז