דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 27/19 שעניינו עסקת מכר דירת מגורים

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז