דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 31/19 שעניינו עסקת מכר דירת מגורים

מכירת דירה בקרן היסוד

עיריית קריית שמונה מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי 31/19 שעניינו עסקת מכר דירת מגורים בת 3 חדרים (70 מ"ר), ברח' קרן היסוד 7/31 ק"ש (ק"ד). הגשת הצעות - בימים א'-ה' שעה 08:00-12:00, באמצעות תיבת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה – רחוב הרצל 37 ק"ש, עד ולא יאוחר מתאריך 09/01/2020 שעה 13:00. העירייה אינה מתחייבת להצעה היקרה ביותר. הזכייה תלויה בקבלת אישורי משרד הפנים ומליאת מועצת העירייה. מחיר רכישת חוברת מכרז: 300 ₪ (שלא יוחזרו). כל אדם רשאי לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם. סיור משתתפים (אין חובת השתתפות) בתיאום מראש 050-8675071.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז