דלג לתוכן העמוד

הודעה על כוונה להתקשרות ללא מכרז עם יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י

העירייה בוחנת בחיוב להתקשר בהסכם  ללא מכרז עם יעדים לצפון מיסודה של קרן רש'י (ע.ר 580421626) לצורך קבלת שירותי ניהול לחינוך קדם יסודי .

בהתאם לכוונה, יעדים לצפון תישא לפחות ב-50% מעלות הניהול, והעירייה תישא בעלות הנותרת .

גורמים המעוניינים בביצוע מיזם דומה – תוך מתן תקצוב כאמור בשיעור של 50% לפחות – רשאים לפנות לעירייה בבקשה מתאימה והעניין ישקל בידי העירייה."