דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 22/19 הארכה הפעלת מסגרת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מע"ש) - הוארך

הארכת מכרז פומבי

עיריית קריית שמונה מתכבדת להודיע למשתתפי המכרז שבנדון על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת הצעות - בימים א-ה שעה 08.00-13.00, באמצעות תיבת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה – רחוב הרצל 37 ק"ש,

עד ולא יאוחר מתאריך 20/02/2020  שעה 13.00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז