טופס בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע התשנ''ח - 1998 נפתח בחלון חדש