הצהרה על נכס בשלבי בנייה / שיפוץ נפתח בחלון חדש
הצהרה על נכס ריק נפתח בחלון חדש
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה - עמוד 1 נפתח בחלון חדש
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה - עמוד 2 נפתח בחלון חדש
אישור חריג להטלת ארנונה נפתח בחלון חדש
הוראה לחיוב חשבון נפתח בחלון חדש
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב נפתח בחלון חדש
הוראת קבע בכרטיס אשראי נפתח בחלון חדש