הצהרה על נכס בשלבי בנייה / שיפוץ נפתח בחלון חדש
הצהרה על נכס ריק נפתח בחלון חדש
אישור חריג להטלת ארנונה נפתח בחלון חדש
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב נפתח בחלון חדש