בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה - עמוד 1 נפתח בחלון חדש
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה - עמוד 2 נפתח בחלון חדש
אישור חריג להטלת ארנונה נפתח בחלון חדש