אסון הדמים עמוד.pdf

במלאת 44 שנים לאסון הדמים שפקד את העיר קריית שמונה
בי״ט בניסן תשל״ד אסון בו נרצחו 16 ילדים, נשים, גברים ושני אנשי ביטחון
ראש העיר, חברי מועצת העירייה ואזרחי קריית שמונה מרכינים ראשם ומשתתפים בצער המשפחות

ביטון שמעון

ביטון אברהם

ביטון ענת

בן שאול אליהו

גואטה יעקב

גואטה מרים

וזאנה אסתר

כהן דוד

כהן שולה

שטרית פאני

שטרית יוכבד

שטרית אהרון

שטרית מרדכי

שטרן חנצ'ה

יהי זכרם ברוך!