הודעה לציבור המתכננים והתושבים,

החל מיום 3.6.18 ישתנו מועדי קבלת קהל ומענה טלפוני במשרדי אגף הנדסה.

שעות מענה טלפוני: ימים א', ג', ה'  בין השעות 9:00 – 11:00

שעות קבלת קהל בתאום מראש: ימים ב', ד' בין השעות 8:30 – 12:30

שעות קבלת קהל ללא תאום מראש: יום ב' בין השעות 16:30 – 18:30