העירייה תבצע ביקורות במקלטים המשותפים

הנושאים שיבדקו: ניקיון המקלט, תשתית חשמל, אינסטלציה ותברואה.

עיריית קריית שמונה באמצעות פקחי הרשות ועובדי אגף הביטחון, מתכוונת לפקח גם על תקינות המקלטים המשותפים בעיר למרות שמדובר במקלטים השייכים לבעלים פרטיים. מדובר ביותר מ-600 מקלטים.

במהלך הימים הקרובים יודבקו בכניסה לכל בניין משותף הודעה על ביצוע ביקורת במקלט המשותף. "על פי חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951 ועל פי פקודת העיריות וחוק העזר, הרינו לעדכנך שתבוצע ביקורת במקלט המשותף. הביקורת מתבצעת לצורך שיפור מערך המיגון ברשות. בתאריך הביקורת, על המקלט להיות פתוח ופנוי ממטלטלין. אם המקלט לא יהיה פתוח במועד הביקורת הנ''ל – תבוצע פריצה של הדלת. הנושאים שיבדקו: ניקיון המקלט, תשתית חשמל, אינסטלציה ותברואה", זו לשון ההודעה בכתב שיקבלו כלל הדיירים בבניין המשותף.

במידה ומקלט לא פונה ממטלטלין ולא הוכן לבדיקה כאמור, תשקול הרשות הגשת אישומים וקנסות. כמו כן, הרשות רשאית לפנות מתוך המקלט את כלל המטלטלין לאחר שניתנה התראה לכך, ולחייב את הדיירים בעלויות.

לאחר הביקורת תינתן לדיירים אפשרות לתקן את הליקויים שיימצאו תוך 30 יום.

אם הליקויים לא תוקנו ולא בוצעו ההוראות שניתנו במהלך הביקורת,  תשקול הרשות הגשת אישומים וקנסות. חפצים וציוד שאוחסנו ע"י הרשות ולא פונו על ידי בעליהם מותר למכרם על פי הוראות ראש הרשות.

"מקלטים משותפים נועדו כדי לשמש מקום הגנה לתושבים בשעת חירום ולא כמחסן בשיגרה. האחריות על תחזוקת ושמירת המקלט היא על התושבים ואנו מצפים לשיתוף פעולה בנושא. פנו אלינו מאות משפחות שביקשו מאיתנו סיוע על מנת שנעזור להם להכשיר את המקלט המשותף לשעת חירום ואנו שמחים להרים את הכפפה ולפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו כדי לסייע לתושבים לטפח את המקלט המשותף שלהם", נמסר מהעירייה.

לפרטים נוספים על מבצע "עושים סדר" במקלט המשותף, ניתן לפנות למוקד העירוני שמספרו 106.

לפרטים נוספים: 050-8675052

דורון שנפר

דובר העירייה