תושב/ בעל עסק יקר
כחלק משיפור השירות בתחומי איכות הסביבה, עיריית קריית שמונה הציבה קרטוניות חדשות ושיפצה קרטוניות ישנות באזורי התעשייה וברחבי העיר.

לידיעתכם :

החל מהשבוע הבא הקרטוניות יהיו נעולות כדי למנוע שפיכת פסולת שאינה קרטונים.
הנכם מתבקשים לשטח את הקרטונים ולהכניסם בפתח הצר בין הגג לדופן הקרטוניה, כך גם נוכל לנצל את המקום לכמות גדולה יותר של אריזות קרטון.

בעל עסק שלא יפעל ע"פ ההנחיות ייקנס!

מצפים להבנה ושיתוף פעולה .
יחד נשמור על קריית שמונה נקייה