פרסום- הזנה בבתי הספר

הזמן שלכם יקר לנו. ניתן לשלם עבור ההזנה באמצעות מוקד טלפוני שמספרו: 072-2147348

הורים יקרים,
בקריית שמונה ההשקעה בחינוך ילדינו היא לא סיסמא, אלא מחויבות עמוקה שלנו לילדינו ולהורים היקרים שנותנים בנו את אמונם שנה אחר שנה.

זו הסיבה שהחלטנו על הפעלת חוגי קרב ופרויקט ההזנה כבר בשבוע הראשון של הלימודים.

החלטה זו באה מתוך רצון להקל על ההורים ולאפשר לכלל התלמידים ליהנות מארוחה חמה, מזינה וללמוד בראש שקט.

למרות שעל פי חוק, הרשויות מחויבות להעניק הזנה החל מה 10.10.18- , החלטנו בעיריית קריית שמונה כי ילדי העיר לא ימתינו עד אחרי החגים, אלא יהיו הראשונים בארץ שייהנו ממפעל ההזנה.

לאור הניסיון המוצלח אשתקד, כל בתי הספר יוזנו בתפזורת (לא בחמגשית אישית).

על מנת שנוכל להיערך ליום הלימודים הארוך, החלטנו לאפשר לכלל התלמידים בגנים ובבתי הספר היסודיים ליהנות מארוחה חמה החל מהשבוע הראשון של הלימודים:

בגנים הארוכים תחל ההזנה ביום הראשון ללימודים ב 2.9.18

בגני החובה תחל ההזנה ביום שלישי 4.9.18

בבתי הספר היסודיים תחל ההזנה ביום רביעי ה- 5.9.18 .

ההזנה בתאריכים 5-13.9.18 ייחשבו כימי ניסיון לכלל התלמידים בבתי הספר היסודיים.

רישום והסדרת תשלום עד לתאריך 6/9/18 .

הורים המעוניינים שילדיהם ישתתפו בפרויקט ההזנה וייהנו מארוחה חמה מדי יום מוזמנים להגיע למשרדי מח' הגבייה לצורך רישום והסדרת תשלום ההזנה, ע"ס 966 ₪ לכל השנה!

הורה שאינו מעוניין להשתתף בפרויקט זה, יחתום על טופס ויתור השתתפות. את הטופס ניתן לקבל בבית הספר, או באמצעות האתר הבית ספרי.

אי חתימה על טופס ויתור והגשתו לבית הספר עד ה 5.9.18- , תחשב כהסכמה לחיוב והשתתפות בפרויקט.

תלמידים שמעוניינים להפסיק את ההזנה, ימלאו טופס ביטול מנה שנמצא בבית הספר.

החל מתאריך 16.9.18 ייהנו ממפעל ההזנה, אך ורק תלמידים שנרשמו לתכנית.

כדי למנוע אי נעימויות מהילדים, הורים שלא חתמו על טופס ויתור ולא הסדירו את התשלום, ילדיהם יקבלו הזנה ויחוייבו באופן אוטומטי דרך חשבון הארנונה.

ימים ושעות קבלת קהל במח' הגבייה לצורך הסדרת התשלום:

בימים א', ג', ה' בין השעות 14:00 – 08:15
ביום ב' בין השעות 18:00 – 16:15 .
יום ד' בין השעות 08:15 - 12:30 ומהשעה 16:15 - 18:00.

לנוחיותכם ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי-קרדיט (תשלום שנתי) במוקד הטלפוני 072-2147348 (שלוחה 4).

בימים א' עד ה' בין השעות 20:00 – 08:00
ביום ו' בין השעות 13:00 – 08:00

יש להצטייד במס' תעודת הזהות של הילד.

הנחות יינתנו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, בכפוף לבדיקה במחלקת הגבייה. טפסי בקשות להנחה ניתן להגיש בבתי הספר עד ה 10.10.18- בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים.

עצמאיים המעוניינים בהנחה, מתבקשים לצרף שומה מרשות המיסים בישראל לשנת 2017.

אנו מבקשים להדגיש כי לא יהיה ולו ילד אחד שלא יוכל להשתתף בפרויקט ההזנה בשל קושי כלכלי משפחתי.

עיריית קריית שמונה מתחייבת להעניק מלגה והנחה לכל מי שיעמוד בקריטריונים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.