לתמי פרטוק ומשפחת וקנין משתתפים בצערכם הכבד במות האם

רחל וקנין ז"ל

שלא תדעו עוד צער מן השמיים תנוחמו

יהי זכרה ברוך!

ניסים מלכה - ראש העיר
חברי מועצת העיר
ועובדי העירייה

פרסום תנחומים