סמינר מקצועי מיוחד להנהגת העיר החדשה ומנהלי האגפים בעיריית קריית שמונה

מכינים את תשתית העבודה לשנת הפעילות 2019

לבקשת ראש העיר, הציגו מנהלי האגפים ברשות את החזון ותוכניות העבודה שלהם לשנת 2019, לצד פערים ואתגרים של כל אגף ומחלקה בעיריית קריית שמונה.

השבוע התקיים סמינר מיוחד לסיכום שנת 2018 והצגת תוכניות עבודה לשנת 2019.

הסמינר התקיים בהשתתפות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן, סגניו, חברי הנהלת העיר ומנהלי האגפים ברשות, במטרה לחבר את ההנהגה החדשה לעשייה של האגפים ולהציג בפניהם תוכניות ואתגרים מרכזיים לשנה הקרובה.

מטרת העל של הסמינר, שנמשך יומיים (ראשון ושני השבוע), הינה יצירת שפה משותפת והכרות עם עשיית אגפי ועובדי הרשות, תוך הכנת תשתית העבודה לשנת הפעילות 2019 בכלל התחומים.

ראש העיר אביחי שטרן שיזם את הסמינר, ביחד עם סגנו וממלא מקומו אופיר יחזקאלי, ביקש ממנהלי האגפים בעירייה להציג את החזון ותוכניות העבודה של כל אגף ומחלקה בעירייה לצד פערים ואתגרים.

הסמינר מתקיים בבית "יד לבנים", מתוך רצון להפוך את המקום למרכזי ופעיל ולחבר את בית "יד לבנים" לעשייה העירונית. משתתפי הסמינר ובראשם ראש העיר סיירו בבית "יד לבנים" ובבית הכנסת במקום.

ראש העיר נענה בחיוב לבקשת יו"ר "יד לבנים" חנוך ארליך לשפץ את המקום על מנת שיאיר פנים למבקרים בו.